خدمات لیزر و پانچ

پانچ VIPROS 2510 King
خدمات پانچ ورق 1 و 1.5 و 2 میلیمتر
لیزر 3015 بتا
خدمات لیزر ورق روغنی و اسید تا 20 میلیمتر
ورق استیل و انواع ورق های رنگی