امیرحسین دربندی

آدرس پستی:

ایران – تهران

تلفن:

09124466746

اسکایپ:
ایمیل:

amirhosseindarbandi93@gmail.com

تلگرام:

@AMIRHOSEINDARBANDI

درباره مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکب (کامپوزیت) دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر:
تسلط بر نرم افزار SolidWorks در طراحی، مونتاژ، نقشه کشی و انیمشین‌سازی
تسلط بر نرم افزار CATIA در طراحی، سطح سازی و مدل سازی به کمک ابر نقاط
تسلط بر نرم افزار Geomagic Studio در ویرایش فایل ابر نقاط
تسلط بر نرم افزار Keyshot در رندرینگ فایل‌های سه بعدی
نرم افزارهای تحلیل به کمک کامپیوتر:
تسلط بر نرم افزار ABAQUS در تحلیل های استاتیکی، دینامیکی، تماسی، فرکانسی، شبه‌استاتیکی، کمانش و پس کمانش، ضربه، شکست، شکل دهی، کوپله دما جابجایی و سازه های کامپوزیتی
تسلط بر اسکریپت نویسی به زبان پایتون و سابروتین نویسی در نرم افزار ABAQUS
زبان‌های برنامه نویسی
تسلط بر نرم افزار MATLAB

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکب (کامپوزیت) دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران